Zadania domowe

1. Ćwiczenie 1 – Step On

2. Ćwiczenie 2 – Pull push

3. Ćwiczenie 3 – Wave

4. Ćwiczenie 4 – Full spin

5. Ćwiczenie 5 – Single scissors

6. Ćwiczenie 6 – You turn

7. Ćwiczenie 7 – Twist off

8. Ćwiczenie 8 – Cut

9. Ćwiczenie 9 – Dribble

10. Ćwiczenie 10 – The Sole / Heel roll

11. Ćwiczenie 11 – The inside roll

12. Ćwiczenie 12 – Inside rollover step one

13. Ćwiczenie 13 – Single inside/outside cuts

14. Ćwiczenie 14 – Ground juggling

15. Ćwiczenie 15 – Toe taps slap stepover

16. Ćwiczenie 16 – V outside pull push

17. Ćwiczenie 17 – Toe taps slap stepover

18. Ćwiczenie 18 – Inside/outside rollovers

19. Ćwiczenie 19 – Outside cut single scissor

20. Ćwiczenie 20 – Double outside cuts stepover + scissor

21. Ćwiczenie 21 – Triple scissor

22. Ćwiczenie 22 – Inside rollover step on

23. Ćwiczenie 23 – Stepover, double scissors

24. Ćwiczenie 24 – Pull push stepover

25. Ćwiczenie 25 – Fancy toe tapping

26. Ćwiczenie 26 – Step over turn

27. Ćwiczenie 27 – You turn spin

28. Ćwiczenie 28 – Pull spin

29. Ćwiczenie 29 – Step over stop

30. Ćwiczenie 30 – Variation

31. Ćwiczenie 31 – Drag scissors

32. Ćwiczenie 32 – Double drag sissors

33. Ćwiczenie 33 – Pull through turn

34. Ćwiczenie 34 – The whip

35. Ćwiczenie 35 – Roll step over

36. Ćwiczenie 36 – Tap behind spin

37. Ćwiczenie 37 – Outside roll step behind 90

38. Ćwiczenie 38 – Pull push, pull behind

39. Ćwiczenie 39 – Pull back, around foot

40. Ćwiczenie 40 – Sole heel step behind 90