Klub

Zarząd klubu

Prezes Zarządu
Bogdan Sękowski

Wiceprezes
Mirosław Przytarski

Sekretarz
Maciej Jakubowski

Skarbnik
Grzegorz Szynwelski

Członkowie Zarządu
Marek Grzonka
Mirosław Moga
Tomasz Pepliński