Zarząd Klubu

Prezes Zarządu
Mirosław Przytarski

Skarbnik
Grzegorz Szynwelski

Sekretarz
Tomasz Peplinski

Członkowie Zarządu
Artur Papierowski
Marek Kaszubowski

Dyrektor sportowy Klubu
Jarosław Schumacher